Linköping

Anmälan!

Datum: 2019-11-21
Tid: 17:00-20:00
Ort: Linköping
Plats: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 Linköping

Byt ort: 
Linköping

Information till besökare

Anmälan besökare

Till våra fastighetsmässor bjuder vi in ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och er som arbetar aktivt med förvaltning och drift av flerbostadshus. För besökare är mässan kostnadsfri. Mässorna hålls under vardagskvällar kl 17.00 - 20.00. Under kvällen kan ni besöka en mässa med 20-30 utställare och lyssna på intressanta föredrag.

Information till utställare

Anmälan utställare

När ni deltar som utställare på Fastighet2019 når ni ägare av flerbostadshus på de orter i landet där ni vill öka er marknadsföring och försäljning. Ni har 60 olika tillfällen att välja mellan, där ni vid vart och ett träffar 50-200 bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Våra fastighetsmässor sker vanligtvis på vardagskvällar, de är enkla, genomförs under kort tid, och är förhållandevis billiga att medverka vid. Eftersom alla besökare är personligt inbjudna vet vi att ni som utställare träffar helt rätt målgrupp. Våra besökare representerar i snitt 50 lägenheter var, vilket innebär att besökarna under en kväll representerar 2 500 - 10 000 lägenheter.

2019 blir det tjugoförsta året i rad som vi genomför den här turnén och vi hoppas att ni väljer att medverka vid en eller flera av de 60 fastighetsmässor som ingår i programmet. Även i år kommer vi att genomföra mässan och kvällens föredrag för att sen avrunda eventet med middag.

Vår ambition är att locka fler besökare, och att få dem att stanna länge hos oss. Under 2019 fortsätter vi att arbeta med ett överlag mer påkostat koncept. Fler inbjudningar skickas och vi avslutar kvällen med en gemensam middag. Vi kommer även att arbeta för att erbjuda många nya föredrag i programmet, för att skapa variation.

Referenser

Några av de företag som medverkat 2018 är:

Fastighets referenser

Våra fastighetsmässor finns även i övriga norden

Kommande events Fastighet

Dra för att visa fler