Tietoa vierailijoille

Anmälan besökare

Kutsumme kiinteistömessuille kerrostaloasuntojen omistajat, asumisoikeusyhdistysten hallitusten jäsenet ja kaikki aktiivisesti kerrostalojen hallinnon ja kunnossapidon tehtävissä työskentelevät. Messut ovat vierailijoille maksuttomat. Messut järjestetään arki-iltoina klo 17.00–20.00. Illan aikana voit tutustua messuilla oleviin 20–30 esittelijään ja kuunnella mielenkiintoisten yritysten esityksiä.


Till våra fastighetsmässor bjuder vi in ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och er som arbetar aktivt med förvaltning och drift av flerbostadshus. För besökare är mässan kostnadsfri. Mässorna hålls under vardagskvällar kl 17.00 - 20.00. Under kvällen kan ni besöka en mässa med ett tiotal utställare och lyssna på intressanta föredrag.

Mikä kaupunki sinua kiinnostaa?  

Tietoa esittelijöille

Anmälan utställare

Kun osallistut kiinteistömessuille esittelijänä, tapaat kerrostaloasuntojen omistajia maan niistä osista, joissa haluat kasvattaa markkinaosuutta ja myyntiä. Voit tutustua 50–200 asumisoikeusyhdistykseen ja kiinteistönomistajaan 60 tilaisuudessa.

Kiinteistömessumme järjestetään yleensä arki-iltoina, koska silloin ne ovat vaivattomia järjestää, toteutettavissa lyhyen ajan sisällä ja suhteellisen edullisia. Kaikki vierailijat on kutsuttu henkilökohtaisesti, joten esittelijänä tulet tapaamaan juuri oikean kohderyhmän. Vierailijamme edustavat kukin keskimäärin 50 asuntoa, joten yhden tapahtuman vierailijat edustavat yhteensä 2500–10000 asuntoa.

Vuosi 2017 tulee olemaan yhdeksästoista peräkkäinen vuosi, jolloin järjestämme tämän kiertueen. Toivomme, että valitset vähintään yhden tai mieluiten useamman messutapahtuman, joita kuuluu ohjelmaan yhteensä 60. Tulemme toteuttamaan messut ja illan esitelmät myös tänä vuonna niin, että tapahtuma päättyy illalliseen.

Tavoitteenamme on, että  vierailijat viihtyvät messuilla pidempään. Vuoden 2017 aikana panostamme messuihin entistäkin enemmän. Lähetämme entistä useampia kutsuja ja päätämme illan yhteiseen illalliseen. Pyrimme kutsumaan messuille myös uusia yrityksiä, jotta saamme tapahtumiin vaihtelua.


När ni deltar som utställare på Kiinteistö2018 når ni ägare av flerbostadshus på de orter i Finland där ni vill öka er marknadsföring och försäljning. Ni har 10 olika tillfällen att välja mellan, där ni vid vart och ett träffar ca 50-70 ägare och förvaltare av flerbostadshus.

Våra fastighetsmässor sker på vardagskvällar, de är enkla, genomförs under kort tid, och är förhållandevis billiga att medverka vid. Eftersom alla besökare är personligt inbjudna vet vi att ni som utställare träffar helt rätt målgrupp. Våra besökare representerar i snitt 50 lägenheter var, vilket innebär att besökarna under en kväll representerar ca 3 000 lägenheter.

I Sverige har turnén pågått i 20 år, och omfattar 60 mässor om året. 2018 blir det andra året som vi genomför mässorna även i Finland. och vi hoppas att ni väljer att medverka vid en eller flera av de 10 tillfällen som erbjuds i programmet. Även i år kommer vi att genomföra mässan och kvällens föredrag för att sen avrunda eventet med middag.

Vår ambition är att locka fler och fler besökare varje år. Under 2018 fortsätter vi att arbeta med ett överlag mer påkostat koncept. Fler inbjudningar skickas och vi avslutar kvällen med en gemensam middag. Vi kommer även att arbeta för att erbjuda många nya föredrag i programmet, för att skapa variation.

Kommande events Kiinteistö

Dra för att visa fler