Informasjon til besøkende

Anmälan besökare

Vi inviterer alle styremedlemmer i borettslag og sameier til en interessant kveld. Bolig2020 er gratis og arrangeres ukedager kl. 16.00-20.30. I løpet av kvelden mingler du på messen og lytter til foredrag. Gratis middag.

Om Covid-19 (Coronavirus)

Hvilken by er du interessert i?  

Informasjon til utstillere

Anmälan utställare

Når du deltar som utstiller på Bolig2020 vil du møte styremedlemmer i borettslag og sameier i geografiske områder der du ønsker markedsføring og salg. Utstillingen foregår på ukedager, det er enkelt å delta, de er tidseffektiv og relativt rimelig. Alle besøkende er personlig invitert slik at vi vet at vet vi at dere som utstiller treffer akkurat riktig målgruppe. I løpet av kvelden mingler våre besøkende på messen og lytter til forelesninger. Det blir servert middag, gratis for besøkere. Bolig2020 er en møteplass vi håper du vil bli med på. Bolig2020 er en utmerket mulighet for deg til å møte beslutningstakere fra borettslag, sameier og boligaksjeselskap i området. Bolig2020 er gratis for våre besøkende.

 

Referanser

Noen av sekskapene som deltok i 2019 er :

Fastighets referenser

Kommande events Bolig

Dra för att visa fler